Bảo hành - Sửa chữa

  • Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Chủ

    Máy chủ được thiết kế, chế tạo hoạt động liên tục 24/24h. Khi máy chủ bị hư hỏng, toàn bộ công việc liên quan sẽ bị đình trệ, ngừng hoạt động

  • Dịch Vụ Bảo Hành Server

    Hệ thống máy chủ của bạn dù đang trong thời gian bảo hành hoặc đã hết bảo hành, khi có thiết bị hư hỏng bạn sẽ phải gửi thiết bị đó tới nhà cung cấp hoặc mua thiết bị khác thay thế

  • Dịch Vụ Cho Thuê Máy Chủ

    Dịch vụ Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ với cấu hình linh hoạt tùy theo nhu cầu khách hàng, chi phí thuê máy chủ luôn rẻ hơn mua máy chủ mới